Werkwijze

Op de locatie zullen wij het object samen met u bezichtigen en bespreken hoe wij beheer voor u kunnen invullen.


U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging en wanneer deze is goedgekeurd sturen wij u een beheersovereenkomst.


Er wordt een rapportage opgemaakt van de staat van het pand.


Wij gaan op zoek naar geschikte, nette tijdelijke bewoners en nodigen deze uit voor een intakegesprek.


Een van onze accountmanagers begeleidt de tijdelijke bewoners door het pand en instrueert en informeert ze grondig over de afspraken die met u zijn gemaakt.


 


                                                           
Wij stellen een bruikleenovereenkomst voor de tijdelijke bewoners op en zorgen voor een vast aanspreekpunt waar de bewoners met al hun vragen terecht kunnen.  


Inxxx  Leegstandbeheer zal met regelmaat het object bezoeken en nagaan of het correct gebruikt wordt.


Indien gewenst wordt u periodiek schriftelijk op de hoogte gehouden van alle zaken die betrekking hebben op uw pand.


Op de door u aangegeven datum en tijd wordt het object opgeleverd in dezelfde staat als op het moment van inbeheername, geheel ontruimd en bezemschoon.