Informatie voor huurders

HUURBETALING:

De huur dient voor de eerste van de desbetreffende huurmaand overgemaakt te worden o.v.v. het adres van het gehuurde.

Wij adviseren u om een automatische incasso-opdracht af te geven bij uw bank.

 

Wanneer de huur niet op tijd is voldaan sturen wij u een herinnering waarvoor wij € 35,00 administratiekosten in rekening brengen. Indien  u na deze herinnering nog niet heeft betaald zullen wij de vordering uit handen geven. Wanneer u om wat voor reden niet tijdig kunt betalen neemt u dan contact met ons op.

 

HUURVERHOGING

Zoals overeengekomen wordt de huur jaarlijks verhoogd. In de meeste gevallen vindt de huurverhoging in juli plaats. U krijgt van ons tenminste 3 maanden voor de huurverhoging schriftelijk bericht. Indien u een zakelijke huurder bent, zal de huur jaarlijks volgens de index worden verhoogd op het moment zoals aangegeven in de huurovereenkomst.

 

HUUR OPZEGGEN

De huur dient schriftelijk opgezegd te worden. Hierbij dient u rekening te houden met de inachtneming van de opzegtermijn die in uw huurovereenkomst staat.

 

BORG

Nadat u de huur heeft opgezegd nemen wij contact met u op om een afspraak te maken om een inspectie uit te voeren in het gehuurde.

Pas wanneer wij hebben geconstateerd dat de woning leeg is en er geen gebreken zijn zullen wij u uw borg terugbetalen. Dit uiteraard na verrekening van eventuele achterstanden.