Huurbeheer Calamiteiten

Inxxx Vastgoedbeheer staat 24-uur per dag voor u klaar om onverhoopte storingen/schades zo snel mogelijk op te lossen.

Voor calamiteiten -buiten de reguliere kantoortijden- heeft Inxxx Vastgoedbeheer een 24-uurs service. U kunt altijd contact opnemen op het telefoonnummer 020 75 119 57. Luister ons antwoordapparaat af voor de storingsnummers.

Deze service is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Verkeerd gebruik en/of misbruik, leidt tot extra kosten.

Tijdens kantooruren kunt u spoedeisende storingen/schades telefonisch melden. Voor minder urgente reparatieverzoeken willen we u vriendelijk verzoeken onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.Naam eigenaar *

Naam huurder *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Omschrijving *