Administratieve VvE diensten

Iedere VvE is verplicht een administratie bij te houden. Inxxx Vastgoed kan o.a. de volgende administratieve VvE diensten voor u uitvoeren:


 • Het verzorgen van de correspondentie van de VvE
 • Het (digitaal) archiveren van de administratie en overige dossier
 • Het maken en bijhouden van een eigenarenregister
 • Het verzorgen van de volledige administratie
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de VvE bijdragen.
 • Het openen en beheren van de bankrekening en/of spaarrekening op naam van de VvE
 • De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren
 • Het opstellen van de jaarrekening
 • Het opstellen van een conceptbegroting met de daaruit vloeiende VvE bijdragen
 • Het op verzoek organiseren, uitnodigen en bijwonen van een algemene ledenvergadering en het maken van de notulen. Vergaderingen van VvE's met 10 of minder appartementsrechten vinden tijdens kantoortijden plaats.
 • Het toezien op naleving van het splitsingsreglement

Technische VvE diensten

Het technische beheer is van groot belang om het gebouw in goede staat te houden. Op deze manier behoudt of vergroot het gebouw zijn waarde. Onder technisch beheer verstaan wij de volgende VvE diensten:

 • Het afhandelen van het dagelijks (klachten-) onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en installaties van het pand
 • Het namens de VvE afsluiten van onderhoudsovereenkomsten
 • Het adviseren bij onderhoudswerkzaamheden
 • Het aanvragen van offertes en het beoordelen hiervan op hoofdlijnen
 • De behandeling en het opdragen van onderhoudswerkzaamheden
 • Het periodiek controleren van de onderhoudswerkzaamheden
 • Wanneer de VvE beschikt over een MJOP zullen wij op basis van dit rapport onderhoudswerkzaamheden agenderen en een meerjarenbegroting opstellen
 • Het behandelen van schadeafwikkelingen welke onder de dekking van de door de VvE gesloten verzekeringen vallen. Bemiddeling / advies geschiedt via de verzekeringsadviseur. 
 • Het buiten kantoortijden bereikbaar zijn voor dringende storingen en spoedeisende meldingen 
(24-uurservice)

Activeren VvE


Er zijn een aantal VvE diensten die wij ook apart aanbieden, zonder dat u het beheer bij ons onderbrengt. Wij nemen graag de gehele activatie van de VvE voor u uit handen, waarna de VvE het beheer zelf overneemt.


 • Het plannen en bijwonen van de activeringsvergadering en het maken van de notulen
 • Het verzorgen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het openen van een bankrekening op naam van de VvE bij een bank naar keuze
 • Het opstellen van een conceptbegroting met de daaruit vloeiende VvE bijdragen
 • Indien gewenst het opvragen van offertes voor het opstellen van een MJOP

Bovengenoemde VvE diensten bieden wij ook aan wanneer het beheer niet bij ons is ondergebracht. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.