0-9

020-7511957

D

Decharge

H

Herbouwwaarde
Herinnering
Huishoudelijk reglement
Hydrofoor

L

P

T

Technische commissie

X

A

Aandeel
Aanmaning
Aanschrijving
Absolute meerderheid van stemmen
Administrateur
Algemene Ledenvergadering
Appartementsindex
Appartementsrecht

E

Erfpacht
Exploitatierekening

I

Inboedelverzekering
Index
Ingebrekestelling
Inxxx Vastgoedbeheer

M

Meerderheid van stemmen
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Modelreglement

Q

Quorum

U

Unanimiteit

Y

B

Balans
Ballotage
Bankrekening
Beheerder
Bestuur
Betaalachterstand
Betalingsherinnering
Boekjaar
Breukdeel
VvE bijdragen

F

J

Jaarrekening

N

Notulen

R

Reglement van splitsing
Reservefonds
Reservering

V

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Vergadering
Verzekeringen
Volstrekte meerderheid van stemmen
VvE bijdrage

Z

C

Canon
Casco
Commissie
Commissie
Cooperatieve Flatexploitatievereniging/CFV

G

Gekwalificeerde meerderheid van stemmen

K

Kamer van Koophandel
Kascommissie

O

Ondersplitsing
Opstalverzekering

S

Slapende VvE
Splitsingsakte

W

Wijzigen statuten